header banner
Default

Wat gebeurt er nu als de Bitcoin-prijs plotseling met 5% daalt?


Foto: Shutterstock/ oatawa

Bitcoin (BTC) heeft een flinke duik gemaakt. Na eerst een flinke stijging te hebben gemaakt, waarbij veel liquiditeit boven de koers lag, maakte de koers een ommekeer. Dit is een scenario dat ik al had uitgetekend en besproken in de video van eergisteren. We hebben de liquiditeitsgrab naar boven gehad, gevolgd door een scherpe daling. We zijn nog niet bij de onderkant van de range aangekomen, maar ik verwacht wel dat we hier terecht zullen komen.

Een waarschuwing die ik in de video geef, gaat over de funding rate. Met de beweging omhoog schoot de funding rate ook keihard omhoog, wat suggereert dat mensen long gingen. De open interest nam ook enorm snel toe, wat ook suggereert dat mensen een long gingen. Het effect van deze twee indicatoren leg ik in de video uit!

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Handel samen met Crypto Insiders

VIDEO: Bitcoin Proof It Will Hit $40,000?
Eric Krown Crypto

Zoek jij hulp met handelen? Wil je technische analyses voor een groot aantal crypto koersen dagelijks ontvangen? Met een Premium lidmaatschap van Crypto Insiders kom je in direct contact met onze analisten en leer je van ervaren handelaren samen met een grote actieve community hoe je kunt profiteren van al onze analyses. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze Premium informatiepagina en probeer de eerste 30 dagen gratis.

Advertisement

Meer leren over crypto? De Bitcoin Consultant helpt je graag

VIDEO: Bitcoin Price Failed Us! BTC Has 48 Hours Left!
Zach Humphries

Bij de Bitcoin Consultant kan je terecht voor uiterst leerzame cursussen over bitcoin, blockchain-technologie en hoe hierin te investeren. Hiervoor biedt John zelfs een gratis cursus voor beginners! John heeft ook een bedrijfspagina op onze website waar je meer kunt lezen over zijn diensten.

Sources


Article information

Author: Megan Frazier

Last Updated: 1698396361

Views: 635

Rating: 3.7 / 5 (116 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Megan Frazier

Birthday: 1938-07-29

Address: 0223 Taylor Shores, East Lindaberg, TN 13512

Phone: +4567133365912344

Job: Graphic Designer

Hobby: Wildlife Photography, Orienteering, Swimming, Chocolate Making, Sewing, Cycling, Playing Piano

Introduction: My name is Megan Frazier, I am a candid, unreserved, unguarded, dear, unwavering, enterprising, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.