header banner
Default

Onthuld: De toekomst van crypto met Cardano in gedachten


Foto: Shutterstock/Maurice NORBERT

Charles Hoskinson, de oprichter van Cardano (ADA), heeft een recente update gegeven over de voortgang van het netwerk. Hij benadrukte de toewijding van het team aan decentralisatie en stelde dit als een toekomstige standaard voor de overkoepelende crypto sector.

🎁 Begin het nieuwe jaar goed: €10,- gratis crypto naar keuze Advertentie Bitvavo

Cardano en decentralisatie

VIDEO: "Waarom Cardano de toekomst van Blockchain is" - Charles Hoskinson
The Altcoin Podcast

Ondanks de kritiek blijft Cardano haar platform verbeteren en uitbreiden. Het team is druk bezig met het plannen van wereldwijde workshops over Cardano Improvement Proposal CIP-1694, en ze hebben “een schat aan geweldige code” geschreven, aldus Hoskinson. Hierbij ligt de nadruk vooral op decentralisatie, een concept waar Hoskinson duidelijk gepassioneerd over is.

 “Ik geloof dat we aanzienlijk meer gedecentraliseerd zullen zijn dan alle cryptocurrencies op de markt, een van de primaire doelen van dit soort protocollen,” 

Hoskinson benadrukte dat Cardano niet draait om een enkel bedrijf, agenda of persoon, maar om een gezamenlijke inspanning. “Ik denk dat we op de lange termijn gaan winnen, omdat we samen winnen,” zei hij.

Advertisement

Decentralisatie als maatstaf voor de toekomst

VIDEO: Cardano ADA's visie wordt werkelijkheid...
AllinCrypto

De Cardano-oprichter is ervan overtuigd dat de kracht van decentralisatie in de toekomst een maatstaf zal worden in de crypto sector. Hij vermoedt dat, hoewel Bitcoin (BTC) maximalisten en anderen het misschien aanvankelijk zullen afdoen als “academische verspilling”, decentralisatie maatstaven waarschijnlijk zullen worden opgenomen in standaarden voor regelgeving omtrent de crypto markt..

Hij voorspelt dat er een moment komt waarop mensen beginnen te spreken over ‘voldoende decentralisatie’ en op basis daarvan bepalen welke regelgeving op welke crypto’s van toepassing zou moeten zijn. 

“Degenen die meer gedecentraliseerd zijn, zullen worden behandeld als commodities en protocollen zoals TCP, en degenen die meer gecentraliseerd zijn, zullen vanuit dat perspectief ongunstig worden behandeld,” zei Hoskinson.

Tot slot benadrukte Hoskinson het belang van zelfsoevereiniteit en het idee van “macht naar de randen duwen en jou in controle van alles zetten”. Dit is volgens hem het kernpunt van crypto en de drijvende kracht achter de vooruitgang van het Cardano project.

Post Views: 13

Sources


Article information

Author: Brooke Perry

Last Updated: 1704574321

Views: 1505

Rating: 4.6 / 5 (63 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brooke Perry

Birthday: 1971-07-02

Address: 83999 Summers Roads, New Jasmine, NY 90485

Phone: +3550339012709302

Job: Project Manager

Hobby: Backpacking, Poker, Whiskey Distilling, Card Collecting, Orienteering, Woodworking, Quilting

Introduction: My name is Brooke Perry, I am a irreplaceable, forthright, priceless, transparent, resolved, esteemed, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.