header banner
Default

What is Bitcoin? (BTC)


Wat is Bitcoin? illusytratie van BTC munt die spoor van digitale code achterlaat 

Blockchain en het cryptocurrency-ecosysteem zijn hard op weg een wereldwijd fenomeen te worden en de manier waarop we leven en met elkaar omgaan te veranderen. Toch zijn er maar weinig mensen die werkelijk begrijpen wat het nou precies is. Door de jaren heen is een belangrijke vraag die beginners in het crypto-ecosysteem zich stellen dan ook: "Wat is Bitcoin (BTC)?" In dit artikel zullen we dit op een heldere manier uitleggen en vertellen we alles wat je over Bitcoin moet weten.

BTC, in de volksmond Bitcoin genoemd, is de meest bekende en een van de meest geaccepteerde cryptocurrencies. Technisch gezien is het de eerste cryptovaluta in het ecosysteem. Met Bitcoin kunnen mensen waarde digitaal uitwisselen met behulp van een gedecentraliseerd protocol.

Eenvoudig gezegd is het een peer-to-peer-uitwisselingssysteem dat wereldwijde consensus bereikt met behulp van cryptografie en een gedecentraliseerd protocolmechanisme op een blockchain. Blockchains zijn openbare transactieboeken die af en toe worden bijgewerkt.

Bitcoin dient als een vorm van geld in de digitale wereld, die bestaat zonder afhankelijk te zijn van enige overheidsinstantie of gecentraliseerde financiële organisatie. Mensen kunnen deze cryptocurrency wereldwijd tussen elkaar overdragen zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Bovendien kan niemand het bekende monetaire beleid van BTC wijzigen.

De geschiedenis van Bitcoin

VIDEO: Wat is Bitcoin (BTC) en hoe werkt het? Simpele uitleg!
AllesOverCrypto

geschiedenis van Bitcoin 

Satoshi Nakamoto ontwikkelde Bitcoin op basis van de ideeën opgetekend in zijn whitepaper in 2008. De titel van de whitepaper was Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. De whitepaper toont alle methoden waarmee twee mensen of bedrijven die met elkaar willen handelen, dit kunnen doen zonder de hulp van een vertrouwde derde partij of instelling. Bitcoin-technologie elimineerde ook het probleem van dubbele uitgaven. Zo was er voor het eerst schaarste in het digitale ecosysteem.

Satoshi Nakamoto is het pseudoniem voor de groep of de persoon die Bitcoin heeft uitgevonden. Hoewel de naam in de whitepaper werd genoemd, is de werkelijke identiteit van Satoshi Nakamoto vandaag de dag nog steeds onbekend.

Op 9 januari 2009 bracht Satoshi de eerste open-source software-client van Bitcoin uit. Iedereen die de software-client heeft geïnstalleerd, kan beginnen met transacties met Bitcoin. Aanvankelijk bereikte Bitcoin zijn initiële groei omdat mensen het zagen als een nieuwe manier om waarde te kopen en verkopen in de digitale wereld.

De meeste van de eerste voorstanders van Bitcoin waren 'cypherpunks'. Deze personen waren een groot voorstander van de technologieën die de privacy verbeterden en solide cryptografie gebruiken voor transacties. Later steeg de waarde van Bitcoin vanwege de speculatie over zijn toekomstige waarde. Deze speculatie zorgde ook voor een hogere acceptatiegraad.

Dit alles verhoogde het aantal mensen dat BTC gebruikte en daardoor steeg de Bitcoin koers. Veel economieën begonnen regels vast te stellen om de legaliteit van Bitcoin en andere cryptocurrencies te verduidelijken. Daarna ontwikkelden veel Bitcoin-exchanges bankverbindingen. Deze verbindingen koppelden het fiatgeld aan Bitcoin. Gebruikers kunnen nu hun BTC omzetten in fiatgeld en vice versa. Meer weten over de geschiedenis van Bitcoin? Klik dan hier

Hoe werkt Bitcoin? (Bitcoin-mining uitgelegd)

VIDEO: Wat is Bitcoin en hoe werkt het?
Cloverly Trading

Wat is Bitcoin Mining? 

Bitcoin-mining verwijst naar het creëren van nieuwe Bitcoins door transacties op het blockchain-netwerk te verifiëren. Gebruikers verifiëren transacties op het netwerk door oplossingen te bieden voor complexe wiskundige problemen. Na een succesvolle mijn krijgt de gebruiker een bepaald aantal Bitcoins als beloning voor het geleverde werk.

Zoals we al zeiden, is Bitcoin een zeer grote naam in de cryptocurrency-industrie en draait het op een gedecentraliseerd, openbaar gedeeld grootboek. Dit grootboek volgt cryptocurrency-transacties op het netwerk. Over het algemeen zijn de gebruikers die deze transacties verifiëren computerknooppunten. Terwijl deze knooppunten transacties op het blockchain-netwerk verwerken en verifiëren, krijgen ze nieuw gecreëerde (gedolven) Bitcoins als beloning.

Eenvoudig gezegd betekent bitcoin-mining het verwerken van transacties op het netwerk in ruil voor nieuwe Bitcoin als betaling.

Blockchain-technologie drijft Bitcoin aan. Blockchain-technologie is dezelfde kracht waarop andere cryptocurrencies draaien. Het is gewoon een gedecentraliseerd of gedeeld openbaar grootboek met alle transacties in een netwerk. Op de blockchain vormt een cluster van bevestigde transacties blokken (van transacties). Een ketting verbindt deze clusters (blokken) met elkaar; daarom wordt de technologie BLOCKCHAIN genoemd.

Zoals we al zeiden, moeten bitcoin-miners met succes concurreren om zeer complexe wiskundige vergelijkingen op te lossen bij het minen van BTC. Het oplossen van deze wiskundige vergelijkingen vereist veel elektriciteit en zeer dure computers.

Om de mijncompetitie te winnen, moet elke gebruiker (computerknooppunt) ernaar streven om tot een nauwkeurig of bijna nauwkeurig antwoord op het wiskundige probleem te komen. Dit antwoord is een nummer genaamd HASH. Het proces van het raden van de juiste hash wordt Proof of Work (PoW) genoemd.

In de eerste plaats raden miners willekeurige hash zo vaak mogelijk en snel om de juiste hash voor het wiskundige probleem te produceren. Het meervoudige, snelle en willekeurige giswerk verbruikt veel stroom en heeft enorme rekenkracht nodig. Naarmate meer miners zich aansluiten bij het Bitcoin-netwerk om te strijden voor de beloningen, worden de wiskundige problemen moeilijker en complexer.

Bitcoin-miners gebruiken computer-hardware die bekend staat als ASIC (Application Specific Integration Circuit) voor het oplossen van deze computerwiskundige problemen. De ASIC verbruikt veel stroom en kost ongeveer $ 10.000.

Elke miner die erin slaagt een blok aan de blockchain toe te voegen, krijgt een beloning van 6,25 BTC. Elke (ongeveer) vier jaar of na 210.000 gedolven blokken, wordt het aantal Bitcoins dat miners als beloning krijgen gehalveerd. Dit fenomeen staat bekend als de Bitcoin Halving. Momenteel (juni 2023) is 1 BTC $30.500 waard. Dat betekent dat de beloning voor het minen van één blok, 6,25 BTC = $ 190.630 is. Meer over Bitcoin mining lees je hier.

De afbeelding hieronder toont de halveringen van de bitcoin mining beloning van 2009 tot 2024.

Bitcoin halving cyclus 

Waar wordt Bitcoin voor gebruikt?

VIDEO: What is Bitcoin? Bitcoin Explained Simply
99Bitcoins

In de eerste plaats is Bitcoin een middel om waarde te verhandelen zonder gebruik te maken van het traditionele financiële en bancaire systeem. Tegenwoordig gebruiken veel mensen en bedrijven Bitcoin voor lokale en internationale betalingen. De voordelen die het met zich meebrengt boven traditionele financiële systemen zijn snellere en veiligere transacties en lagere transactiekosten.

De mensen die het netwerk adopteerden, waren schaars toen Bitcoin voor het eerst op de markt kwam. Ze gebruikten Bitcoins om kleine bedragen af te handelen die concurreerden met populaire betalingsnetwerken zoals MasterCard en Visa.

Desalniettemin, toen de acceptatiegraad van Bitcoin toenam, had het schaalproblemen, waardoor het minder concurrerend werd voor deze betalingsnetwerken als het gaat om transacties met een kleine waarde. Het afwikkelen van dergelijke transacties werd erg duur vanwege het gebrek aan Layer 2-oplossingen (die de capaciteit van het netwerk vergroten) en de beperkte doorvoer van transacties in de grootboeken.

Door het schaalprobleem zagen mensen BTC steeds minder als een betaalmethode en meer als een alternatieve waarde-opslag zoals goud. Veel mensen gingen het Digital Gold noemen. Bitcoin behoudt die naam nog steeds in sommige investeringskringen.

Sommige investeerders beweren zelfs  dat Bitcoin, goud in de wereldeconomie zou kunnen vervangen als waarde opslag, vanwege de manier waarop het zijn waarde ontleent. Volgens hen komt de waarde ervan voort uit het gecodeerde monetaire beleid, de integratie van technologische doorbraken en het krachtige netwerk.

Sommige andere investeerders hebben een ander verhaal dat niet los staat van het feit dat Bitcoin digitaal goud is en een alternatieve waarde opslag voor goud. Deze investeerders geloven dat Bitcoin een andere vorm van geld biedt die gebruikers beschermt tegen censuur, confiscatie en devaluatie via zijn solide privacy-functie en zeer beperkte inflatie. Volgens hen maken deze bepalingen Bitcoin tot een geweldig middel voor economische vrijheid.

Is Bitcoin een grondstof of een valuta? 

VIDEO: Bitcoin BTC Price News Today - Technical Analysis and Elliott Wave Analysis and Price Prediction!
More Crypto Online

Een grondstof is een primair product dat je kan ruilen voor andere goederen, terwijl een valuta een ruilmiddel is voor producten en diensten.

Tegenwoordig wordt Bitcoin algemeen behandeld als zowel een valuta als een grondstof. Het is een valuta omdat veel mensen het gebruiken om goederen en diensten te betalen in sommige landen waar financiële wetten het gebruik ervan reguleren. In El Salvador is Bitcoin bijvoorbeeld een wettig betaalmiddel.

Aan de andere kant is Bitcoin een handelsartikel omdat mensen het kunnen inwisselen voor andere producten. Bijvoorbeeld andere digitale betalingsvormen zoals andere cryptocurrencies. Mensen kunnen hun Bitcoins ook inwisselen voor fiatgeld of contant geld. Hoewel deze virtuele valuta in veel landen geen fysieke of overheidssteun heeft, verhandelen mensen het nog steeds en gebruiken ze het om waarde digitaal op te slaan.

Wat maakt Bitcoin uniek?

VIDEO: But how does bitcoin actually work?
3Blue1Brown

Bitcoin heeft enkele kenmerken die het uniek maken. Deze kenmerken zijn in tweeën verdeeld.

 • Basis kenmerken
 • Economische kenmerken.

Basis kenmerken

VIDEO: Bitcoin explained and made simple
The Guardian

Hier zijn enkele van de basisfuncties van Bitcoin waardoor het opvalt.

 • Het is gedecentraliseerd.
 • Het draait op een openbaar gedeeld of gedistribueerd grootboek.
 • Haar transacties zijn transparant.
 • Het werkt met de peer-to-peer methode van transacties.
 • Het werkt zonder toestemming van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een bank).
 • Het is pseudo-anoniem.
 • Het is bestand tegen censuur.
 • Zijn transacties worden openbaar vastgelegd.

Decentralisatie

VIDEO: What is Bitcoin Halving?
CoinGecko

Bitcoin heeft geen CEO en niemand en geen enkele financiële instelling bezit of controleert het Bitcoin netwerk. Het Bitcoin-netwerk werkt door mensen die bereid zijn om akkoord te gaan met de regels van een protocol. Als er een wijziging aan of in het protocol wordt aangebracht, moeten alle gebruikers met die wijziging akkoord gaan. Deze actie of overeenkomst wordt CONSENSUS genoemd. Deze gebruikers omvatten knooppunten, ontwikkelaars, eindgebruikers, miners, wallet-aanbieders, exchanges en bewaarders; allemaal dragen ze hun stem bij om in te stemmen met de voorgestelde verandering.

Het niveau van consensus dat betrokken is bij Bitcoin en nodig is voor het veranderen van dingen in het Bitcoin-protocol, maakt het een quasi-politiek systeem. Bitcoin is tegenwoordig een van de meest gedecentraliseerde cryptocurrencies in het ecosysteem. Het niveau van de decentralisatie van BTC heeft het op nummer één gezet als het beste onderpand voor de digitale economie wereldwijd.

Gedistribueerd of gedeeld grootboek

VIDEO: Wat zijn bitcoins, en ben je nog op tijd om ze te kopen? - RTL NIEUWS
RTL Nieuws

Bitcoin draait op de blockchain, een openbaar verspreid grootboek dat de transacties op het netwerk registreert. Het netwerk is afhankelijk van gebruikers die de grootboekkopieën opslaan en vrijwillig het softwareprotocol van Bitcoin gebruiken. De knooppunten zorgen ervoor dat de transacties over het Bitcoin-netwerk goed worden verdeeld. Ze verspreiden de transacties correct door zich te houden aan de protocolregels in de Bitcoin-softwareclient.

Momenteel heeft het Bitcoin-netwerk wereldwijd meer dan 80.000 gedeelde knooppunten. Het grote aantal knooppunten maakt het bijna onmogelijk voor het netwerk om zijn informatie te verliezen of te lijden onder downtime.

Transactietransparantie

VIDEO: You're being duped into believing bitcoin is in a bull run
OPTICALARTdotCOM

Veel knooppunten moeten overeenstemming bereiken (consensus) over een geverifieerde transactie voordat het blok aan het netwerk wordt toegevoegd. De consensus wordt transparant gedaan, volgens de protocolregels van de Bitcoin-softwareclient.

Peer-to-peer-transactie

VIDEO: 📊 Wat moet je doen als je de BITCOIN STIJGING hebt GEMIST?! DIT moet je doen! Bitcoin koersanalyse!
CryptoCoinTalk

De knooppunten op het Bitcoin-netwerk moeten het eens worden over een geverifieerde transactie om deze geldig te maken en de gebruiker die de hash heeft gekregen in staat te stellen het nieuwe blok aan het netwerk toe te voegen. De betalingstransactie gaat echter van de ene persoon naar de andere of van een bedrijf naar een ander op het netwerk. Het betekent simpelweg dat Bitcoin-transacties niet via een vertrouwde externe tussenpersoon hoeven te gaan.

Toestemmingloos

VIDEO: This Is The Bitcoin Rally I Predicted! It's A BULL TRAP! BTC Wyckoff Distribution Pattern Forming
Doctor of Dump & Pump

Er zijn geen beperkingen voor mensen die Bitcoin kunnen gebruiken. Iedereen kan Bitcoin gebruiken als je maar een computer of een apparaat met internettoegang tot je beschikking hebt. Bovendien hoef je geen Bitcoin-account aan te maken om het te gebruiken. Het netwerk bevestigt elke transactie die voldoet aan de protocolregels via een consensusmechanisme.

Pseudo-anonimiteit

VIDEO: Bitcoin Dominance
Benjamin Cowen

Je hoeft je identiteit niet op te geven bij een Bitcoin-transactie. In plaats daarvan wordt je informatie weergegeven als jouw persoonlijke Bitcoin-adres (een reeks willekeurige alfanumerieke strings die het systeem genereert.)

Bestand tegen censuur

VIDEO: Wat is Bitcoin? | Het Klokhuis
Het Klokhuis

Geen enkele autoriteit kan mensen verbieden om Bitcoin te gebruiken of hun bezittingen in beslag nemen om de volgende redenen.

 • De transactie volgt bepaalde protocolregels en is pseudo-anoniem.
 • Alleen BTC-gebruikers hebben de sleutels (toegang) tot hun Bitcoin-bezit.

Deze redenen laten zien hoe Bitcoin zijn gebruikers economische vrijheid geeft.

Openbaar geregistreerde transacties

VIDEO: Bitcoin BTC Price Prediction | Bitcoin BTC Bullish Pattern ? | Btc Price Prediction | Btc news today
Profit First

Iedereen kan de transacties zien die mensen op het Bitcoin-netwerk opnemen omdat het openbaar is. Deze functie maakt het mogelijk om de identiteit van gebruikers alleen aan hun Bitcoin-adressen te koppelen en de risico's van fraude bij transacties te verminderen. Momenteel zijn er nieuwe upgrades onderweg om de privacy van Bitcoin te verbeteren. De verschillende netwerkspelers moeten echter een consensus bereiken voordat ze kunnen worden geïntegreerd in het netwerkprotocol.

Economische kenmerken

VIDEO: Bitcoin Cryptocurrency For Beginners 2023
Cooper Academy

Hieronder staan enkele van de economische kenmerken van Bitcoin die het uniek maken.

 • Het is desinflatoir.
 • Het heeft een vast aanbod.
 • Incentives drijven het aan.

Desinflatoir

VIDEO: Wat is Bitcoin en hoe werkt het?
Funk-e Studios

Er is een geleidelijke afname in de snelheid waarmee nieuwe Bitcoins in de huidige circulerende voorraad terechtkomen. Deze reductie is een gespecificeerd schema dat in de originele code is ingebouwd. Het begon met 50 nieuwe Bitcoins voor ieder nieuw blok die miners toevoegen (het duurt ongeveer 10 minuten voordat een nieuw blok is toegevoegd). Na elke 210.000 toegevoegde blokken (ongeveer iedere 4 jaar) wordt het aantal Bitcoins dat als beloning voor mining wordt gegeven, gehalveerd.

Bitcoin-beloningen werden in mei 2020 voor de derde keer gehalveerd, waardoor de beloning werd verlaagd van 12,5 BTC naar 6,25 BTC. Dat jaar toonde de halvering van de beloning aan dat miners meer dan 87% van het totale Bitcoin-aanbod hadden gedolven (18.375.000 van de 21.000.000). Tegen 2024 zal er voor de vierde keer een halvering zijn, waardoor de beloningen worden verlaagd tot 3.125BTC's voor ieder nieuw toegevoegd blok. De halvering gaat door tot 2136. Tegen die tijd zal Bitcoin zijn laatste halvering ervaren, waarbij miners een beloning krijgen van 0,00000168 BTC voor elk nieuw blok dat ze aan de keten toevoegen.

Bitcoin heeft een vast aanbod

VIDEO: How Cryptocurrency ACTUALLY works.
Mrwhosetheboss

Een belangrijke parameter die Bitcoin heeft, is dat het circulerende aanbod zal toenemen tot maximaal 21.000.000 Bitcoins. Dit aantal is het vaste of totale aanbod, waardoor sommigen beweren dat Bitcoin een 'hard asset' is. Het vaste aanbod van BTC is een van de redenen waarom investeerders het beschouwen als een asset die het waard is om in te investeren.

Stimulans gedreven

VIDEO: What is Bitcoin? 👀 Ultimate Beginners’ Guide! ✅ (EUREKA Moment 💥) You Will Understand Bitcoin! 💯
Crypto Casey

Bitcoin krijgt de bijdrage van miners, in de vorm van computer rekenkracht, vanwege de beloningen die het hen belooft. Hun middelen helpen om het Bitcoin-netwerk te beveiligen en draaiende te houden. Het proces waarmee ze hun middelen bijdragen aan het netwerk voor winst wordt PoW (Proof of Work) genoemd. Er zijn wereldwijd meer dan 80.000 miners verspreid en ze strijden om nieuwe blokken toe te voegen die deel uitmaken van het gedeelde grootboek van Bitcoin. Naast de beveiliging en het onderhoud die miners aan het Bitcoin-netwerk toevoegen, helpen hun bijdragen om het netwerk gedecentraliseerd te houden.

Wat heeft Bitcoin de samenleving te bieden?

VIDEO: What is Bitcoin? (v2)
WeUseCoins

Bitcoin munt met op achtergrond de Aarde 

Sinds de start van Bitcoin heeft het de samenleving geleidelijk een nieuwe look gegeven door het volgende te doen.

 • Het wijzigen van onze transactiemethoden.
 • Aanzetten tot innovatie.
 • Vertrouwen opbouwen onder elkaar.

Transactiemethoden wijzigen

VIDEO: What is bitcoin (BTC) / INTRODUCTION
boydscrypto

Voordat Bitcoin op het toneel verscheen, geloofden veel mensen niet dat er een tijd zou komen dat we geen transacties met fiatgeld meer nodig zouden hebben. Het was moeilijk om transacties voor te stellen zonder de traditionele door de overheid gecontroleerde financiële systemen die vertrouwde derde partijen, zoals banken, als tussenpersonen nodig hadden.

Bitcoin heeft het transactieverhaal in onze samenleving veranderd door ons een alternatieve transactiemethode te bieden dan we oorspronkelijk hadden. Tegenwoordig kan je goederen en diensten betalen zonder fiatgeld te gebruiken. Alles wat je nodig hebt is Bitcoin, en je koopt wat je wilt. Bovendien nam het de behoefte aan tussenpersonen weg. Met Bitcoin kan je rechtstreeks waarde (geld) naar mensen sturen, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Bovendien heeft Bitcoin ons geholpen de technologie te omarmen die heeft geleid tot papierloze transacties. Het stelt ons in staat om nieuwe kansen in ons huidige digitale tijdperk effectief te benutten. Je kan nu bijvoorbeeld in Bitcoin beleggen in plaats van in goud, obligaties en aandelen.

Innovatie op gang brengen

VIDEO: Explain BITCOIN to Complete Beginners: Ultimate Guide!!
Coin Bureau

Bitcoin heeft gezorgd voor een hoog niveau van innovatie in onze samenleving. Vandaag de dag zijn er meer dan 100 miljoen mensen die Bitcoin gebruiken. Het interessantere feit hierover is dat Bitcoin nog geen 20 jaar oud is. De waarheid is dat niet zo veel innovaties de acceptatie en groei hebben genoten die Bitcoin de afgelopen jaren heeft genoten.

Blockchain, de technologie waarop het BTC-netwerk draait, zorgt voor een revolutie in de manier waarop bedrijven, industrieën en individuen transacties uitvoeren en opereren. Blockchain is van invloed op elke branche, financiën, onroerend goed, voedselvoorzieningsketen, kunst en amusement, bestuur (voting), berichtenuitwisseling, enz. Het biedt zelfs een aangepaste manier voor contractbeheer.

Bitcoin zorgt ook voor innovaties in app-ontwikkeling. Veel applicaties hebben Bitcoin in hun functies geïntegreerd. Bijvoorbeeld apps en beurzen voor investeringen of financiële handel.

Vertrouwen opbouwen

VIDEO: Bitcoin Halving 2024 🚀 Ultimate Beginners’ Guide! (What is the Bitcoin Halving 👀 & How to Prepare)
Crypto Casey

Tot nu toe had onze samenleving geen vertrouwen in het traditionele door de overheid gecontroleerde financiële systeem omdat het zich op een zeer onaangename manier met het leven van mensen bemoeide. Zo zorgde de financiële crisis van 2008 ervoor dat veel mensen failliet gingen en veel bedrijven kapot gingen. De meeste grote internationale banken waren in meer of mindere mate betrokken bij die wereldwijde financiële ineenstorting.

De wereldwijde financiële crisis en de maar op het nippertje afgewende implosie van het financiële systeem, was een van de belangrijkste redenen waarom Satoshi Nakamoto  Bitcoin ontwikkelde. Geen enkele overheid of financiële instelling heeft invloed op Bitcoin en het gebruik ervan, omdat het gedecentraliseerd is. Ze kunnen de digitale valuta niet beïnvloeden of zelfs maar controleren.

Bovendien kan niemand de technologie stoppen. De meeste pogingen van deze grote organisaties en overheden om Bitcoin te stoppen hebben alleen maar geleid tot meer adoptie en koersstijgingen. De reden is dat het het vertrouwen in onze samenleving heeft doen herleven. Mensen kunnen nu privé en veilig handelen en beleggen.

Bitcoin lost de inflatiezorgen op die gepaard gaan met het drukken van meer geld door de overheid omdat Bitcoin een vaste voorraad heeft. Ten slotte controleert geen enkele overheid de waarde van Bitcoin.

Waar kan je Bitcoin kopen?

VIDEO: Secrets of the Euro
Half-Asleep Chris

Als je besluit om wat Bitcoin aan te schaffen, waar moet je dan zijn? Bitcoin koop je over het algemeen bij een crypto-broker of op een crypto-exchange. Een goed voorbeeld daarvan is Bitvavo. Dit is de grootste Nederlandse crypto-exchange, gevestigd in Amsterdam. Bij Bitvavo kan je eenvoudig een account openen, geld storten (bijvoorbeeld via iDeal) en Bitcoin (of andere cryptovaluta) kopen. Meer over Bitvavo lees je in onze uitgebreide Bitvavo review

Wil je meer weten over het kopen van Bitcoin en hoe dat werkt? Lees dan ons artikel: Bitcoin kopen - hoe doe je dat?.

Conclusie

VIDEO: Monero's Big Fat Problem
Bitcoin University

In dit artikel hebben we gekeken naar de basisdingen die je moet weten over Bitcoin, de geschiedenis ervan, hoe het werkt, wat het uniek maakt en wat het onze samenleving te bieden heeft.

Hoewel nog erg nieuw, winnen blockchain en Bitcoin enorm aan kracht in elk aspect van onze samenleving. De acceptatiegraad neemt voortdurend toe en dit heeft geleid tot het ontstaan van vele andere cryptocurrencies in het crypto-ecosysteem.

Hoewel het in het verleden met een aantal problemen te maken heeft gehad, met name de schaalproblemen, heeft het een enorme invloed gehad op de manier waarop we transacties uitvoeren, communiceren en investeren. Niemand kan de positieve impact van Bitcoin op onze samenleving ontkennen. Het maakt niet uit of je in de technologie gelooft of niet; het is duidelijk dat deze technologie alles radicaal verandert.

Kijkend naar de acceptatiegraad en hoeveel mensen en bedrijven Bitcoin en blockchain integreren in hun dagelijkse leven en activiteiten, is Bitcoin de toekomst. Veel mensen hebben zichzelf gepositioneerd om de kansen van Bitcoin vandaag en in de toekomst effectief te maximaliseren. Veel meer mensen passen zich aan door de technologie over te nemen, en de komende jaren zullen steeds meer mensen en bedrijven dit voorbeeld volgen.

Bitcoin en blockchain zijn de toekomst, en bedrijven of individuen die zich niet goed positioneren, verliezen hun relevantie op het wereldtoneel. Daarom is vandaag de beste tijd om te beginnen met leren over en investeren in deze baanbrekende technologie.

Zijn na het lezen van dit artikel al je vragen over Bitcoin nog niet beantwoord? Kijk dan is bij: Veel gestelde vragen over Bitcoin.

Sources


Article information

Author: Peter Wilson

Last Updated: 1698240122

Views: 957

Rating: 4.3 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Peter Wilson

Birthday: 2022-11-22

Address: 4174 Valdez Points Apt. 796, New Janetburgh, WA 83617

Phone: +3828334454177166

Job: Film Director

Hobby: Telescope Building, Role-Playing Games, Card Games, Tennis, Photography, Web Development, Chess

Introduction: My name is Peter Wilson, I am a persistent, honest, capable, resolved, Gifted, rich, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.