header banner
Default

Forhøjede renter får Danske Bank til at øge forventningerne


Danske Bank forventer at have tjent 5,1 milliarder kroner i første kvartal. Det viser foreløbige tal.

Stigende renter har været medvirkende til at give Danske Bank en forrygende start på året.

Starten har været så god, at banken nu opjusterer sine forventninger til hele året.

Det er budskabet i en selskabsmeddelelse torsdag aften.

Gode resultater

VIDEO: Omlægning - Hvornår skal du omlægge dit lån?
Hoved & Hale fra Danske Bank

Tidligere forventede man et overskud på mellem 15 og 17 milliarder kroner. Intervallet hedder nu 16,5 til 18,5 milliarder kroner.

- De gode finansielle resultater er skabt på baggrund af de stigende renter, siger Danske Bank-topchef Carsten Egeriis blandt andet i meddelelsen:

- De gunstige forhold på de finansielle markeder har desuden haft en positiv effekt på indtjeningen fra forsikringsaktiviteter, og nedskrivningerne ligger fortsat på et meget lavt niveau i første kvartal.

For første kvartal alene forventes nettorenteindtægterne at lande på otte milliarder kroner, mens banken regner med et overskud i perioden på 5,1 milliarder kroner. Det viser foreløbige regnskabstal.

Danske Bank vil efter planen præsentere det endelige kvartalsregnskab den 28. april.

Stribe af møgsager

VIDEO: Rentestigning - Opkonvertering af lån - Se videoen inden dit bankmøde
Thomas Invest

De gode nyheder kommer efter en række år, hvor banken har været mest kendt for negative overskrifter.

Særligt den estiske hvidvasksag har spændt ben på Danske Bank.

Sagen, der handler om manglende kontrol med mistænkelige pengeoverførsler gennem bankens afdeling i Estland, endte i seneste regnskabsår med at koste 15 milliarder kroner.

I 2017 kunne Berlingske afdække, at der fra 2010-2014 var blevet ført omkring 140 milliarder kroner ulovligt ud af Rusland med henblik på hvidvaskning.

Heraf var en del af transaktionerne sket gennem Danske Banks estiske filial.

Danske Bank har siden erkendt, at den ikke har levet op til sine forpligtelser i forhold til at forhindre hvidvask.

I december 2022 indgik banken en aftale med de amerikanske og danske myndigheder om at betale sammenlagt 15,3 milliarder kroner i bøder og konfiskation.

Forliget betød, at banken tabte 5,1 milliarder kroner sidste år.

Sources


Article information

Author: Joshua Trujillo

Last Updated: 1697808603

Views: 746

Rating: 4.1 / 5 (36 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joshua Trujillo

Birthday: 1990-03-04

Address: 189 Karen Loop Apt. 538, New Maureen, MT 89727

Phone: +3714272458370116

Job: Librarian

Hobby: Whiskey Distilling, Rowing, Scuba Diving, Writing, Graphic Design, Painting, Lock Picking

Introduction: My name is Joshua Trujillo, I am a lively, expert, vibrant, unguarded, treasured, Gifted, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.