header banner
Default

Hacker ontvangt een "whitehat-bonus" als hij 5000 ETH van HTX Crypto Exchange teruggeeft


In een opmerkelijke wending heeft de hacker verantwoordelijk voor de recente 5.000 Ethereum (ETH)-exploit op de crypto-exchange HTX (voorheen bekend als Huobi) het gestolen geld zaterdag teruggegeven via twee transacties, volgens on-chain gegevens.

HTX-adviseur Justin Sun heeft dit herstel bevestigd en onthulde dat de beurs de hacker een “whitehat-bonus” heeft uitgereikt ter waarde van 250 ETH, wat gelijkstaat aan ongeveer $400.000.

Ook boodschap achtergelaten

De hacker koos ervoor om tijdens de teruggave ook een boodschap achter te laten. In deze boodschap gaf hij aan dat de privésleutel van de hot wallet van het HTX-systeem was gelekt en gaf hij advies aan de beurs om het adres van de hot wallet van het systeem te wijzigen en het tarief voor de hot wallet van het systeem te verlagen. Deze actie werpt nieuwe vragen op over de beveiliging van crypto-exchanges en benadrukt de voortdurende dreiging van cyberaanvallen.

Vorige maand schokte HTX de crypto-gemeenschap toen het aankondigde dat het ongeveer 5.000 ETH, ter waarde van ongeveer $8 miljoen, had verloren als gevolg van de hack.

Deze gebeurtenis zorgde voor een golf van bezorgdheid over de beveiliging van crypto-exchanges en leidde tot een diepgaand onderzoek om de daders te identificeren en het gestolen geld te traceren.

Gehandeld met ethische motieven

De terugkeer van de gestolen fondsen door de hacker, die blijkbaar heeft gehandeld met ethische motieven door het lek aan het licht te brengen en suggesties voor verbeteringen te doen, werpt een nieuw licht op de complexe en soms controversiële wereld van crypto-hacks. Terwijl HTX opgelucht zal zijn met het terugkrijgen van de verloren ETH, blijft de kwestie van de beveiliging van cryptocurrency-exchanges een cruciaal aandachtspunt voor de hele industrie. Experts waarschuwen dat beurzen hun beveiligingsprotocollen moeten blijven aanscherpen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

De cryptocurrency-markt reageerde gematigd positief op het nieuws, waarbij de prijs van ETH stabiel bleef in de nasleep van de gebeurtenissen. Het blijft echter onduidelijk of deze ontwikkelingen de houding van investeerders ten opzichte van de veiligheid van crypto-exchanges op lange termijn zullen beïnvloeden.

Sources


Article information

Author: Kendra White

Last Updated: 1698613442

Views: 868

Rating: 4.8 / 5 (119 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kendra White

Birthday: 1941-12-31

Address: 9260 Angelica Point, South George, VT 84680

Phone: +4112856435144068

Job: Taxi Driver

Hobby: Woodworking, Graphic Design, Coffee Roasting, Rowing, Calligraphy, Cycling, Soccer

Introduction: My name is Kendra White, I am a Precious, multicolored, Colorful, accessible, talented, rare, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.